Vitaal leiderschap

“Waarom is werken zo belangrijk voor het welzijn van mensen?” en “Wat als werken niet meer kan?”. Deze vragen gaan verder dan het “brood op de plank”-idee en zijn essentieel als wij spreken over (chronische) ziekte en werk.
Het vraagt moed van zowel werknemer als werkgever om kwetsbaarheden te bespreken en misschien nog onbekend terrein te verkennen om mogelijkheden te ontdekken en te benutten, zodat aan het einde van een werkdag beiden met een voldaan gevoel naar huis kunnen gaan. Omdat meedoen, werken, in eens wel kan als we gaan voor een inclusief human resource management.

Het is vandaag de dag immers niet meer de vraag of je als werkgever te maken krijgt met impactvolle (chronische) ziektes; het is de vraag wanneer. De cijfers liegen er niet om. Met de groeiende prevalentie, neemt de noodzaak toe dat werkgevers kennis en inzicht hebben om de passende ondersteuning te geven. Vandaag de dag lijkt de ondersteuning echter nog niet optimaal en er is dus duidelijk nog winst te behalen voor zowel werknemer als werkgever! Werkgevers, HR-verantwoordelijken en leidinggeven hebben hierin een essentiële rol!

In samenwerking met het lectoraat HRM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heb ik een onderwijsmodule ontwikkeld die toegerust is om op het niveau van het individu, de organisatie en wetgeving waardecreatie toe te passen. We geven inzicht dat en hoe er winst te behalen valt als een ziekte zoals kanker raakt, om zo samen bij te blijven dragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

Deze module kan tevens aangepast worden op de specifieke vraagstelling van organisaties rondom waardecreatie bij ziekte. Voor een eerste verkennend gesprek neem graag contact op!

 

“Tijdens het project ‘Kanker, Werk en Zingeving’ heb ik het werken met Kathi als een verrijking ervaren.Vanuit haar ervaringsdeskundigheid maakte Kathi de urgentie van het project op de juiste manier voelbaar. Haar drive, daadkracht en inspiratie droegen eraan bij dat iedereen zich continu trots voelde een onderdeel van het projectteam te zijn. Als onderzoeker en teamlid houdt ze overzicht, kijkt ze vooruit en zorgt ervoor dat doel en planning niet uit het oog worden verloren. Kathi wordt daarbij nooit star of inflexibel: ze blijft in alles die warme en open persoonlijkheid, met wie het erg prettig samenwerken is.”

Dr. Jorcho van VlijmenHAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen